Onze Personel-Trainer in opleiding 

verzorgd de trainingen op advies en maatwerk.

 

Na een intake gesprek word een lesprogramma 

opgesteld.